מסלולי לימוד לתואר שני בתחום איכות הסביבה

עם עליית המודעות לחשיבותו של נושא איכות הסביבה בקרב הציבור בישראל, עולה בהתאם גם הביקוש בשוק התעסוקה לעובדים בעלי ידע והכשרה במגוון ההיבטים של התחום. במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בבר-אילן יפעלו בשנת הלימודים הבאה (תשע"ח) שלוש תכניות לימוד העוסקות בהיבטים שונים של איכות הסביבה.


רגולציה ומדיניות סביבתית


התוכנית החדשה מבין השלוש, (תיפתח לראשונה בתשע"ח), נוצרה כיוזמה משותפת של הפקולטה למשפטים והמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה והיא מתמקדת ברגולציה ובמדיניות סביבתית. תוכנית זו היא היחידה בתחומה בישראל, היא מיועדת לבעלי תואר ראשון מכל התחומים והיא מכוונת להעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים.


התוכנית חושפת בפני הסטודנטים עולם ידע עשיר ומגוון בתיאוריה של רגולציה ומעניקה להם כלים לביצוע מחקר בתחום. בנוסף היא מכשירה את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחו הרגולציה הסביבתית במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות הציבור, תכנון ושלטון מקומי ואחריות תאגידית.


מדעי כדור הארץ והסביבה


תוכנית הלימודים לתואר שני במדעי כדור הארץ והסביבה פועלת מתשע"ז ומיועדת לבוגרי המדעים המדויקים ומדעי הטבע המעוניינים להצטרף לקהילת החוקרים במדעי הקרקע, האוויר, הים והסביבה. הלימודים כוללים הכשרה ומיומנויות בסיסיות בעבודת מחקר במדעי כדור הארץ, קורסי העשרה, וסדנות שטח מקצועיות בים וביבשה. דגש מיוחד יושם על לימודי הים התיכון.


התוכנית מציעה התמחות בנושאים שעולים לא אחת על סדר היום הציבורי, בהם שינויי אקלים והשלכותיהם על בני האדם, על הכלכלה, ועל מערכות אקולוגיות; זיהומי ים וקרקע; השלכות סביבתיות של קידוחי הגז ומתקני ההתפלה; וולקניזם, רעידות אדמה וצונמי; סוגיות באקולוגיה ובעיצוב הנוף; זיהום והמלחת אקוויפרים; מזיקים במרחב החקלאי; הפשרת קרחונים וקרקע קפואות באזור הקוטב ועוד.


עבודות המחקר לתזה בתוכנית עוסקות בתחומי אוקיינוגרפיה פיזית וכימית, מטאורולוגיה, חישה מרחוק, מדעי הקרקע ואקולוגיה, גיאולוגיה וגיאוגרפיה פיזית. העבודות מונחות על ידי חוקרי המחלקה תוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרים ממכוני מחקר חוץ אוניברסיטאיים כמו המכון הגיאולוגי, השירות המטאורולוגי, המכון לחקר ימים ואגמים ומכון וולקני.


נוף ונכסי תרבות


המסלול לתואר שני בתכנון, שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות פועל זה כמה שנים בשיתוף פעולה של המחלקה לגיאוגרפיה סביבה עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון שתחום עיסוקם קשור בנושאי התוכנית. כמו כן הוא מתאים לעובדי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעוסקים בתחומים אלה או משיקים להם.


הלימודים במסלול זה מציעים מגוון כלים המאפשרים לבוגרים להתמחות בנושאים תכנוניים ערכיים, כלכליים ותרבותיים. בין היתר נלמדים במסלול הנושאים הבאים: שטח פתוח, נוף טבעי ומרקמים בנויים – היכרות ניתוח ותכנון; כלכלה – פרוגרמות לפיתוח תיירות; כוחות השוק ויחסם לסביבה ולמרקם; משפט – חוקי תכנון פיקוח וניטור; תסקירי השפעה על סביבה; חברה היסטוריה ותרבות – יחס אוכלוסייה לשימור נוף ונכס תרבות, מעורבות ציבורית בתהליך קבלת החלטות.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר המחלקה
או בטלפון: 03-5318340

 

לכתבות נוספות...