אריאל יוצר

אריאל יוצר מונה לסגן הממונה על התקציבים בתחומי הנד"ן והשלטון המקומי במשרד האוצר. לפני כן שימש כרכז תחום הפנים והשלטון המקומי והוא בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן.