יישומים סביבתיים של מדעי הנתונים

כנס לאנשי ממשל ואקדמיה העוסקים בנושא סביבה, המעוניינים לפתח את פוטנציאל השימוש במאגרי הנתונים.

תאריך 23/10/2018 08:30 16:45
מיקום ננוטכנולוגיה (206) אולם C-50