כנס

תנכ"י פתוח: האם אלישע היה פציפיסט? חידת היחס של הנביא לאויב הארמי

תאריך 25/12/2017 19:30 21:15
מיקום אולם מינץ (404)
מארגן האירוע המחלקה לתנ"ך