ערב עיון


תאריך 21/04/2013 17:00 20:00
מיקום הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)
מארגן האירוע משפטים