אירוע

יום פתוח לתארים מתקדמים
לפרטים נוספים
אין צורך בהרשמה מראש

תאריך 27/04/2017 17:00 20:00
מיקום מתחם הפקולטה להנדסה