כנס


תאריך 9/01/2017 09:30 16:00
מיקום בניין משפטים (306), חדר 200
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים