כנס


תאריך 26/03/2014 09:00 18:00
מיקום בניין פלדמן (301), מרכז הקונגרסים
מארגן האירוע המכון לחקר הציונות הדתית