כנס

אתגרי החינוך להיסטוריה בחינוך הדתי ברוח תכנית הלימודים החדשה

תאריך 22/07/2012 09:00 17:00
מיקום בניין חינוך (905), אולם 63