הנחה בדמי הצטרפות למאגר הדירקטורים של אנטרופי

מאגר הדירקטורים של אנטרופי הוא מאגר ופלטפורמה לניהול מידע בתחום מועמדות ומועמדים לכהונה בדירקטוריון. זהו מאגר ייחודי בישראל של דירקטורים מקצועיים ובלתי תלויים, המאפשר למשקיעים ובעלי מניות בחברות ציבוריות לבחור מועמדים הראויים לכהן כדירקטורים.

                   
ההצטרפות למאגר הדירקטורים של אנטרופי חושף מועמדים/ות לתהליכי האיתור המתבצעים במאגר על ידי משקיעים מוסדיים וחברות ובכך מגדילה את סיכוייהם להימנות כמועמדי דירקטוריון פוטנציאליים בחברות ציבוריות.


יתרון נוסף הוא הידע הרב שנצבר בחברה אגב פעילות הייעוץ שלה לגופים מוסדיים, ייעוץ הניתן על ידה בין היתר בנושא מינוי דירקטורים ללקוחותיה המוסדיים. ידע זה נצבר תוך התייחסות מתמדת לסטנדרט הרצוי בהיבטי ממשל תאגידי. בנוסף, המאגר משמש גם כפלטפורמה לשיתוף פעולה של אנטרופי מול SUPERSONAS בנושא של קידום אג'נדה לאיזון מגדרי בדירקטוריונים בשוק ההון.


יחד עם זאת, מדגישים אנשי החברה כי ההיכללות במאגר הדירקטורים אינה מובאת בחשבון לצורך המלצותיה של אנטרופי ביחס לאישור או דחייה של כהונת מועמד לכהן כדירקטור וכן מאגר הדירקטורים אינו מביע כל עמדה ביחס לאנשים שנכללים בו, אלא מהווה אוסף נתונים עדכניים לרווחת המשתמשים והנרשמים בו.


הרישום למאגר הדירקטורים של אנטרופי מתבצע באמצעות מילוי שאלון ובו פרמטרים המהווים מפתח לאיתור המועמדים. הכנסו כאן לתחילת תהליך הרישום במאגר.


ההצטרפות כרוכה בתשלום חד פעמי של 400 שקלים + מע"מ, לבוגרי בר אילן תינתן הנחה של 25 אחוזים - יש להתקשר טלפונית לקבלת ההטבה


התשלום מיועד לתחזוקה שוטפת של מאגר הדירקטורים אנטרופי


לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 03-5377730, שלוחה 125 efrs.maagar@entropy.co.il


לאתר החברה