איך לבחור פנסיה

מה ההבדלים בין קרנות פנסיה חדשות לוותיקות? מתי כדאי לשנות את מסלול החיסכון לפנסיה? ואולי עדיף בכלל לחסוך בקופת גמל? אנו מציעים לכם כאן ארגז כלים בסיסי שיכין אתכם לפניה ליועץ הפנסיוני בדרככם לבחור את תכנית הפנסיה המתאימה לכם ביותר.

מדינת ישראל מעודדת את העובדים, שכירים ומעסיקים כאחד לחסוך לפנסיה. עם השנים חלו שינויים רבים בתחום תכניות הפנסיה, הקרנות הוותיקות נסגרו, קרנות חדשות ומסלולי חיסכון נוספים נפתחו ובשנים האחרונות גם ניתן להתנייד בין חברות הביטוח השונות בקלות יחסית. המסלול שהיה הכדאי ביותר לפני שנים, ייתכן וזקוק כיום לבחינה מחודשת.

קרן פנסיה
קרן פנסיה היא שילוב של פוליסת ביטוח ותכנית חיסכון לטווח ארוך. התשלומים לקרן הפנסיה מופרשים לרוב על ידי המעסיק והעובד גם יחד בקופה מיוחדת, שנשמרת עד לצאתו של העובד לפנסיה. קרן הפנסיה היא רק אחת משלושה אפיקים לחיסכון פנסיוני בנוסף לה, ישנם ביטוח מנהלים וקופת גמל.

קרן פנסיה ותיקה
עד ל-1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות הכללית (הגדולות שבהן - מבטחים, מקפת, מיטבית), קרנות מפעליות (כמו הדסה, אגד, דן, הסוכנות היהודית) קרן פנסיה של לשכת עורכי הדין, קרן גילעד (הסתדרות הפועל המזרחי) וכדומה. כספי הקרנות הללו הושקעו באגרות חוב ייעודיות של משרד האוצר בריבית מסובסדת של הממשלה. החל  מאפריל 95', עם תחילת הליכי הרפורמה בשוק הפנסיה, נאסר על קרנות אלו לקבל עמיתים חדשים.

קרן פנסיה חדשה
כל הקרנות שנפתחו לאחר שהוותיקות נסגרו. קרנות אלו נדרשות לעמוד במספר תנאים אשר אמורים להבטיח את יציבותן. שלושיםאחוזים מכספי הקרן למשל מושקעים באגרות חוב מיועדות בעלות תשואה שנתית מובטחת של 4.86%  (יוצר סיכון נמוך לכספי המבוטחים) והשאר בשוק החופשי. בקרן פנסיה חדשה, תוכניתהפנסיה מקיפה, כלומר היא כוללת פנסיית זקנה והן כיסוי ביטוחי למקרה של נכותאו מוות.

החברה המנהלת את קרן הפנסיה יכולה לגבות מהמבוטח דמיניהול בגובה של עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות ועד חצי אחוז מהכספים שנצברובחשבונו עד כה. ניתן ואף רצוי להתמקח על דמיהניהול.

מדוע הקרנות הוותיקות נחשבות למשתלמות יותר?
הקרנות הוותיקות צוברות זכויות לפי וותק: 2% כל שנה. החדשות צוברות כסף: כל 200 אלף שקלים צבירה בחדשה שווה ערך ל-1000 שקלים קצבה. כלומר צריך צבירה של 2 מיליון שקלים בקרן חדשה כדי לקבל פנסיה של כ-10,000 שקלים לחודש.

בקרנות הפנסיה החדשות מדובר בביטוח הדדי. הביטוח מתחלק על כלל האנשים בקרן. אם בקרן שבחרת למשל יש יותר חולים או פצועים אתה למעשה מסבסד אותם. זה עשוי להשפיע לרעה על קצבת הזקנה שלך. יש לבחור קרן פנסיה שמקפידה למלא הצהרת בריאות מלאה ומפורטת. כך או כך, בחדשות ניתן כיום לנייד את הכסף מבלי לאבד זכויות וותק וללא עלויות וקנסות.

מתי כדאי לעבור מקרן ותיקה לחדשה?
קרן פנסיה ותיקה צוברת ותק של 2% לכל שנת ותק. אפשר להגיע עד 70% מהשכר האחרון ולאחר מכן בהנחה שהחוסך הוא אדם בריא אפשר לבחון את הקרנות החדשות ולשקול השקעה באפיקים אחרים. כמו כן, אם העובד חסך מעל 35 שנה והגיע ל- 100% משכרו, הוא יכול לעבור לקרן פנסיה חדשה. אך במקרים אלו חשוב לקחת בחשבון את מצב הבריאות שכן, אם החוסך יחלה זמן קצר לאחר המעבר לקרן החדשה, הפנסיה החדשה לא תשולם לו לפני תום תקופת הכשרה של 5 שנים.

איך מנהלים כמה קרנות פנסיה, ממקומות עבודה שונים?
מ-2006 שוק ההון והאוצר מאפשרים לציבור לבחור כרצונם בין קרנות הפנסיה השונות או לחילופין לבחור במסלול של קרנות גמל או ביטוח מנהלים. במקרה שהעובדים מחזיקים בקרנות שנפתחו אחרי 2005 יש אפשרות ואפילו מומלץ לאגד ולנקז אותן למקום אחד. כשמרכזים את הקרנות מכמה מקומות ניתן גם להתמקח על דמי הניהול ולהשיג תנאים טובים יותר.

קופות גמל
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד. בהמשך לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כספים שיופקדו לקופת גמל החל משנת 2008 ניתן למשוך כקצבה בלבד. משיכת כספים מקופות גמל לפני מועד הפדיון שלו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

כספים שהופקדו לפני 2008 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי במועד הנזילות. הקופה תהנה מרווחים (או הפסדים) הנובעים מההשקעות בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות שלה. החיסכון בקופת גמל מזכה את החוסך בהטבות מיסוי בכפוף לתקרות ההפקדה ולמועדי ההפקדה. ניתן לנייד את הקופה בין המוצרים השונים דבר המאפשר חופש בחירה, גמישות ודינמיות בבחירת אופי ההשקעות.

יתרונות  החיסכון בקופת גמל
הקופה מניבה תשואות אטרקטיביות באופן יחסי למסלול ההשקעות ורמת הסיכון בהשקעות מותאמת ללקוח. כמו כן, כיוון שמדובר בתכנית המותאמת אישית זוכה הלקוח בדרך כלל גם ליחס אישי ולזמינות גבוהה למידע ולשינויים. ניתן לבצע התאמה של רמת הסיכון בהשקעות בהתאם לצרכי הלקוח לטעמיו ולהעדפותיו. בכל דרישה לשינוי, רשאי הלקוח לפנות לגוף המנהל או לסוכן בעל רישיון.

קרן השתלמות
קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים המשמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני. לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס רווחי הון, אם הן עד 2.5% מהשכר ברוטו. (הפרשה של העובד) ועד 7.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של המעסיק) וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 שקלים (נכון ל-2009). ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.

לאחר שלוש שנות ותק בקרן ניתן
להשתמש בכסף שנצבר בה, למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר שש שנים לפחות (שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62). מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון פטור ממס שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות, אלא יכול להועיל לך באמצע החיים.

למי שמעוניין בחיסכון לטווח קצר ובינוני קרן ההשתלמות מניבה תשואות אטרקטיביות באופן יחסי להרכב ההשקעות ורמת הסיכון בהשקעה מותאמת ללקוח. בדומה למסלול קופת הגמל, גם כאן זוכה הלקוח בדרך כלל ליחס אישי ולזמינות גבוהה למידע. בנוסף, ניתן לקבל הלוואות על חשבון קרן השתלמות וקופות גמל ולהשיג תנאים וריביות מאוד אטרקטיביות.

סייע בכתבה: היועץ הפנסיוני דורון וינברגר  מחברת "אקוויטי"

לכתבות נוספות...