איך לשמור על הכסף בבנק?

החיים הפיננסיים בעידן הנוכחי מנוהלים על ידי המערכת הבנקאית. מושגים כמו רמת פעילות, אפיקי השקעה ואשראי הפכו מונחים שגורים בעולם היום יום שלנו, אולם לא בטוח שאנו, הלקוחות הפרטיים שאיננו בנקאים, מבינים באמת את משמעותם ואת האופן שבו כדאי להתנהל מול הבנקים על מנת להשיג את מיטב התנאים והרווחים עבורנו. להלן מורה נבוכים קצר למושגים בסיסיים במערכת הבנקאית שיעזרו לכם במשימה:

חשבון עובר ושב
חשבון בנק הוא חשבון כספי במוסד בנקאי שבו נרשם מאזן ההכנסות וההוצאות של הלקוח. החשבון יכול להיות בעל יתרת זכות או בעל יתרת חובה. כאשר פותחים חשבון בנק חשוב לבדוק ולהשוות בין הבנקים את גובה העמלות שנשלם עבור פעילויות בסיסיות ואת גובה ריבית החובה. קבלת תנאים מועדפים כמו עמלות נמוכות על פעולות, או ריבית גבוהה על פיקדונות, תלויה ברמת שכר מינימלית ובפעילות מינימלית בחשבון על פי קריטריונים שקבע הבנק.

יתרת חובה ויתרת זכות
יתרת חובה
היא הסכום שבו עולים החיובים בחשבון כלשהו על כל הזיכויים באותו חשבון. יתרת זכות היא הסכום שבו עולים הזיכויים שנעשו בחשבון על החיובים שנעשו באותו חשבון.

משיכת יתר
משיכת יתר או אוברדרפט היא זכות שנותן הבנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כשהיתרה בחשבון איננה מאפשרת זאת, כלומר להיכנס ליתרה שלילית. משיכת יתר היא סוג של הלוואה או אשראי שהבנק גובה בעבורה ריבית. הזכות למשיכת יתר ניתנת למי שהעמיד בטוחות נאותות לרשות הבנק כגון תכנית חיסכון, חשבון ניירות ערך, צ'קים דחויים אושעבודשל רכוש. כמו כן, היא ניתנת לרוב הלקוחות המקבלים את משכורתם לחשבון הבנק. למשיכת יתר קבועה תקרה, המשתנה בין לקוח ולקוח.חריגה ממסגרת האשראי עלולה לגרום לסירוב של הבנק לכבד את בקשות המשיכה, או לגביית ריבית חריגה, גבוהה יותר. בישראל, על פי הנחית בנק ישראל מאז יוני 2006, חל איסור על הבנקים לאשר חריגה מעבר לתקרת האשראי.

המאפיין העיקרי של משיכת יתר, לעומת סוגי הלוואות אחרים, הוא הגמישות. מרגע שנקבעה מסגרת האשראי של הלקוח, אין צורך לבקש אישור לכל הלוואה בנפרד. הריבית משולמת רק בגין הימים שבהם החשבון נמצא בפועל במשיכת יתר.

משיכת יתר היא פתרון נוח יותר מנטילת הלוואה במקרים בהם יש, לדוגמה, הוצאה גדולה כמה ימים לפני קבלת תשלום או משכורת. עם זאת, הריבית על משיכת יתר גבוהה ביחס לריבית על הלוואות אחרות, לכן בטווח הארוך משיכת יתר היא פתרון נחות ביחס לסוגי הלוואות אחרים.

חריגה ממסגרת האשראי
במקרים מסוימים, כאשר נוצלה כבר מסגרת האשראי, מאפשר הבנק מסגרת אחרת בריבית שאינה מוגבלת. זה קורה כאשר הבנק לא יכול למנוע את החריגה למשל כאשר ברשות הלקוח כרטיס אשראי בנקאי ועל הבנק נכפה למעשה לכבד את הוראת החיוב שמגיעה אליו. במקרה כזה הבנק יכול לסווג את החריגה כ"חוב בעייתי" ולחייב את הלקוח בעמלות נוספות ובריבית גבוהה שיכולה לנוע בגובה של 16 – 25 אחוזים, בחישוב שנתי, תלוי בבנק ובסוג החשבון.  

אובליגו
מונח המגדיר את סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק. הערכה זו לוקחת בחשבון את מסגרת האשראי המנוצלת בחשבון ובכרטיס האשראי, הלוואות, ערבויות שונות שניתנו על ידי בעל החשבון וכו'. מסגרת אשראי חוץ בנקאית, כמו שימוש בכרטיס אשראי שאינו בנקאי, מאפשרת להגדיל את האשראי הזמין ללקוח, שכן היא נעשית מחוץ למסגרת האובליגו הבנקאי.

ביטחונות
רכוש מוחשי, המשועבד לבנק ומשמש כביטחון להחזר הלוואה שהבנק נתן ללווה. ביטחונות יכולים להיות בעלי אופי נזיל שניתן לממשם בקלות כגון ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך, פיקדונות בבנקים, חשבונות חייבים ורכוש אחר בעל אופי דומה. למעשה כל נכס יכול לשמש כביטחון, לרבות נכסים שוטפים המשתנים בעצם מהותם, כמו חייבים ומלאי של העסק. ביטחונות אלה הופכים לרכושו של המלווה, במקרה זה הבנק, כאשר הלווה אינו עומד בתנאי ההלוואה. מנגד, ביטחונות טובים יכולים גם להביא להוזלת שיעורי הריבית שהלווה ישלם לבנק, בהתחשב בתנאי השוק.

הלוואות     
באופן כללי לקוח עם חשבון עו"ש מסודר ומשכורת גבוהה יוכל לקבל מהבנקים אשראי בתנאים אטרקטיביים. במקרים בהם יש צורך בלקיחת הלוואה לטווח ארוך, ככל שהשכר של הלקוח קבוע יותר והבנק רואה את תזרים הפירעון הצפוי של ההלוואה בצורה בטוחה יותר, גם תנאי ההלוואה יהיו טובים יותר. ניתן וחשוב לקיים עם הבנק משא ומתן על תנאי ההלוואה וכדאי גם להשוות בין הבנקים ביחס לתנאים הניתנים.

פיקדונות וניירות ערך
פעילות שאינה צורכת אשראי, המכונה גם פעילות פאסיבית, ונועדה לצבירת כספים באמצעות חיסכון והשקעה. ברוב הבנקים פועלים יועצים שהוכשרו במיוחד לטיפול בפיקדונות. גם כאן חשוב שהלקוח יהיה בעמדה אקטיבית, יברר ויערוך השוואות בין הבנקים השונים לגבי הצרכים שלו והאופן שבו ירצה שינוהל תיק ההשקעות. חשוב לדעת שניתן לקיים משא ומתן עם הבנק לגבי התנאים של דמי ניהול התיק או הרכישה של ניירות ערך ועמלות. ככלל ככל שסכומי ההשקעה גבוהים יותר, הסכומים שנשלם עבור ניהול התיק יהיו נמוכים יותר.

 

בחירה בין הבנקים
במערכת הבנקאית מתקיימת תחרות גדולה על כיסו של הצרכן וגם משקי בית פרטיים יכולים היום לקבל תנאים אטרקטיביים אפילו עד כדי פטור מעמלה.לכן מומלץ לעקוב אחר המבצעים שהבנקים מפרסמים ולהשוות בין הבנקים, קטנים וגדולים כאחד, שכן לעיתים בנקים בינוניים וקטנים מעניקים תנאים ושירות טובים יותר מבנקים גדולים.

 

סייע בהכנת הכתבה: חיים פרייליכמן, לשעבר מנכ"ל בנק איגוד ובנק טפחות

לכתבות נוספות...