כנס בנושא שיפור קוגניטיבי

התפתחויות שחלו בשנים האחרונות בתחום חקר המוח הרחיבו את האפשרויות לשיפור היכולות הקוגניטיביות ולהעצמתן, בין היתר על ידי שימוש בגישות פרמקולוגיות, בכלים טכנולוגיים ובגרייה מוחית. המרכז הרב תחומי לחקר המוח יערוך כנס בין-לאומי ראשון בנושא בימים 24-21 במאי 2017.

במשך שנים ארוכות סברו חוקרים כי ניתן לשפר את יכולותיו הקוגניטיביות של המוח בעיקר על ידי למידה וצבירת ניסיון.

התפתחויות שחלו בשנים האחרונות בתחום חקר המוח הרחיבו את האפשרויות לשיפור היכולות הקוגניטיביות ולהעצמתן, בין היתר על ידי שימוש בגישות פרמקולוגיות, בכלים טכנולוגיים ובגרייה מוחית.

המרכז הרב תחומי לחקר המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה (גולדשמיד), יערוך כנס בין-לאומי ראשון בנושא בימים 24-21 במאי 2017.

הכנס מיועד ברובו לחוקרים ולסטודנטים, ומרבית ההרצאות בו יתקיימו באנגלית. עם זאת כולל הכנס גם 2 הרצאות שיהיו פתוחות לקהל הרחב ויערכו בעברית.
לתכנית הכנס והרשמה

לכתבות נוספות...