הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

בישראל 2016 יש חקיקה מתקדמת המעניקה זכויות לאנשים עם מוגבלויות, עם זאת עדיין קורה שקיבוץ מסרב לקבל כחבר אדם עם מגבלה נפשית, והביטוח הלאומי מפלה אנשים עם מוגבלויות בקיבוץ וגוזר עליהם חיי עוני. הקליניקה המשפטית של בר-אילן לזכויות אנשים עם מוגבלויות נלחמת בעוולות בבית המשפט ומסייעת לאוכלוסייה זו לממש את זכויותיה

 

כעשרים אחוזים מתושבי מדינת ישראל הם אנשים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות וקוגניטיביות. למרות קיומה של חקיקה מתקדמת המעניקה להם זכויות, עדיין קיים פער משמעותי בין המצב החקיקתי לבין הזכויות המוקנות להם בפועל. אחד המקרים המדגימים את הפער הזה הוא סיפורו של א', בן 50 שאובחן עם סכיזופרניה, ומזה כמה שנים הוא מנהל משפט נגד הקיבוץ בו נולד וגדל, שמסרב לקבלו כחבר בשל המגבלה הנפשית שלו.

 
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הפועלת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, הפועלת לתיקון עוולות מסוג זה, לקחה על עצמה לייצג את א' מול הקיבוץ. בדיון שהתקיים בעניינו לפני כמה חודשים בפני סגנית רשם האגודות השיתופיות, ביקשה הקליניקה להכיר בו כחבר הקיבוץ על כל המשמעויות הנובעות מכך. לדברי עורכות הדין של הקליניקה, איריס פינקלשטיין ורוני רוטלר, הבקשה להכיר בא' כחבר היא גם עקרונית ונוגעת למעמדו בקיבוץ, לתחושת הערך העצמי שלו ולעיקרון השוויון, וגם יש לה גם משמעות כלכלית. לדבריהן, על הקיבוץ להכיר בחברותו של א' מכוח הנוהג - כלומר מכוח העובדה שהקיבוץ נהג בו כחבר הלכה למעשה משך כל השנים. באופן זה, הן מוסיפות, הוא גם יהיה זכאי לקבל את זכויות הרכוש הנלוות לחברות בקיבוץ שאחת מהן היא שיוך דירה בקיבוץ על שמו.

 

למרות שלפי הדין ההחלטה על קבלת חברים נתונה לשיקול דעתו של הקיבוץ וחבריו, פינקלשטיין ורוטלר טוענות כי בעת הזו, ולנוכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והאמנה הבין-לאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, אין עוד מקום בישראל להחלטות המפלות אנשים עם מוגבלות. בימים אלה ממתינה הקליניקה להכרעת סגנית רשם האגודות השיתופיות בעניין.

 

עוולה נוספת נגדה פועלת הקליניקה בקיבוצים, היא הכלל של ביטוח לאומי המאלץ אנשים עם מוגבלות המתגוררים בקיבוץ, לרבות חברי קיבוץ, לקצץ את שעות העבודה שלהם על מנת לשמור על זכאותם לקצבת נכות. לדברי רוטלר ופינקלשטיין זהו עוד עיקרון מפלה בתחום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שנגדו הן פועלות במסגרת תיק אחר בקליניקה. לטענתן באמצעות כלל זה מפלה הביטוח הלאומי את חברי הקיבוצים, שכן אם יעבדו יותר מ-4 שעות ביום, תישלל מהם קצבת הנכות. זאת, לעומת אלו שלא חיים בקיבוץ, אשר הקצבה שהם מקבלים מופחתת באופן הדרגתי בהתאם לרמת ההכנסה שלהם, מנגנון המאפשר להם לעבוד שעות רבות יותר ביום ולהשתכר יותר. מנגנון זה אשר נועד לתמרץ אנשים עם מוגבלות לשוב ולהשתלב במעגל העבודה, למעשה לא הוחל על אנשים עם מוגבלות החיים במסגרת קיבוצית ונוצרה אפליה כלפיהם.

 

בנוסף למקרים אלה, פועלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות גם במגוון תחומים נוספים המתייחסים לנגישות, לתעסוקה, לדיור, לחינוך, לבריאות ולזכויות אחרות התלויות במשרדים ממשלתיים. לאחרונה ערכה הקליניקה בשיתוף עם משרד המשפטים, כנס אקדמי שבו לקחו חלק שרת המשפטים איילת שקד ויו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט ח"כ ניסן סלומיאנסקי. הכנס שעסק בכשרות המשפטית ובנושא האפוטרופסות בישראל היה פתוח לקהל הרחב וחשף חידושים ומגמות בתחום. 

 

בכמה מתחומי פעילותה משתפת הקליניקה פעולה עם קליניקות נוספות בפקולטה למשפטים, ובעיקר עם הקליניקה המתמחה בזכויותיהם של זקנים וניצולי שואה. הקליניקה מספקת מידע לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם המעוניינים למצות את זכויותיהם, ומעניקה להם סיוע משפטי ללא תשלום.

 

 

 

לכתבות נוספות...