לימודי תעודה לעובדי חינוך חברתי-קהילתי

תכנית לימודי תעודה חדשה להכשרת עובדי חינוך חברתי-קהילתי, נפתחה לאחרונה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. תכנית זו באה לענות על הצורך הגובר בשנים האחרונות, בהכשרה ברמה גבוהה לאנשים שעובדים עם נוער במוסדות חינוך ציבוריים חוץ בית-ספריים.

 

התכנית מיועדת לאנשי סגל חינוכי בכיר בתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה המכהנים במגוון תפקידי מפתח במשרד החינוך, במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער העירוניות.


התעודה שתוענק לבוגרי התכנית תאפשר להם לעמוד בתנאי מכרז לתפקידים כגון מנהלי מחלקות נוער, מנהלי מרכזים קהילתיים, רכזי נוער, רכזי התנדבות, רכזי מנהיגות נוער ורכזים חברתיים או קהילתיים. לתכנית ללימודי תעודה לעובדי חינוך חברתי-קהילתי יתקבלו תלמידים שסיימו תואר שני בחינוך בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות. כמו כן, ניתן לשלב את לימודי התעודה בד בבד עם לימודי התואר השני.

 

מסלול הלימודים החדש מתמקד בתחומי הניהול, הנוער והקהילה ומכוון לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמליות לבין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי, המתבטא בסדנאות מעשיות וסיורים לצד מסגרת הלימודים התיאורטית. כל אלו יחד יביאו לפיתוח הזהות האישית, המקצועית, והחברתית של המשתתפים.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

לכתבות נוספות...