ליאוניד גולדין

ליאוניד גולדין מונה לסמנכ"ל בחברת פריים ברוקר. לפני כן ניהל את מחלקת המסחר ושימש כמנהל סיכונים ראשי בחברה. לגולדין תואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר-אילן