בר-אילן הקמפוס הירוק

בראשית שנת 2013 הכריז המשרד להגנת הסביבה על קמפוס בר-אילן כ"קמפוס ירוק". התואר הוענק לאוניברסיטה בעקבות המאמצים הרבים שהקדישו אנשיה במשך השנים בהקטנת טביעת הרגל האקולוגית של פעילות הקמפוס הענפה.

פעילותה של האוניברסיטה בתחום השמירה על איכות הסביבה באה לידי ביטוי בכמה תחומים, שהעיקרי שבהם הוא התחום התפעולי:

משנת 2000 גדל שטח הקמפוס מ-270 דונם ל-540 דונם. כתוצאה מכך חל גידול משמעותי בהיקף הבינוי, הגינון ומספר הסטודנטים. למרות זאת, בשנים האחרונות הצליחה האוניברסיטה דווקא לחסוך בצריכת המים והחשמל השנתית שלה, וזאת תודות לשלל פרויקטים ושיפורים טכנולוגיים שהביאו לשימוש מושכל וחסכוני גם ביתר המשאבים.

בין היתר הותקנו מערכות קירור חדשניות, מערכות חיישנים המאפשרים כיבוי אורות ומזגנים בחללים ריקים, מערכות השקיה מתוחכמות ומערכות בקרה המאפשרות שליטה בטמפרטורת המיזוג.

בנוסף, פוזרו בקמפוס מאות מתקנים לאיסוף מוצרי נייר וקרטון למחזור, מתקנים לאיסוף בקבוקים, סוללות ומוצרי טקסטיל. תודות למדיניות ההסברה לעובדים ולסטודנטים שנוקטת הנהלת האוניברסיטה הונהגו נהלים להקטנת השימוש בניירות, לאיסוף ומחזור מכשירים אלקטרוניים ופסולת משרדית שעוברת מיון ונשלחת למחזור או להטמנה.    

בבר-אילן מודעים לחשיבות הנחלת עקרונות איכות הסביבה גם לסטודנטים ולקהילה. בהתאם לכך מתבצעת בקמפוס פעילות התנדבותית ענפה, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים והמחלקות השונות. פעילויות אלו מדרבנות את הסטודנטים ללמוד את הנושא, להתנדב במסגרת עמותות שונות הפועלות בתחום זה בישראל ולהדריך ילדים בבתי ספר בקהילה הקרובה כיצד יוכלו גם הם לשמור על סביבתם ולשפר כך את איכות חייהם.

עוד מתקיימים בקמפוס מגוון רחב של קורסים הנוגעים בסוגיות שונות של איכות הסביבה. קורסים אלו מתאימים לכל הרמות האקדמיות ופתוחים לכל הסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בנושא.

לאתר הקמפוס הירוק בבר-אילן