יום עיון

פתוח בהרשמה מראש.
מחיר לכל משתתף: 125 ש"ח כולל כיבוד וארוחת צוהריים קלה.

 

לפרטים נוספים והרשמה:

https://hishtalmut-law.biu.ac.il/FrontEnd/ProductDetails/65


 office@kahn.co.il


למידע נוסף


תאריך 17/12/2018 09:00 15:00
מיקום בניין פלדמן 301, קומה 2, אולם הסנט