כנס

'המזרוחניקים' והמזרחים: הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם - חינוך, זהות ופוליטיקה

לתכנית הכנס

להרשמה: מרכז דהאן, בר-אילן - dahan.center@biu.ac.il , טלפון: 03-5317959

dahan.c


תאריך 25/12/2017 09:30 20:15
מיקום אולם פלדמן (301)
מארגן האירוע מרכז דהאן