כנס

פאנל בכירים בוגרי מדעי המחשב בבר-אילן

לתכנית הכנס
לאישור הגעה ומידע נוסף: cs.office@biu.ac.il


תאריך 26/05/2017 10:00 11:00
מיקום בניין 1105, אולם 53