אירוע

הרצאה: מהשדה המשפטי לשדה הקרב

תאריך 15/05/2017 14:00
מיקום בניין 306 ,בחדר הסגל, קומה ב'
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים