כנס


תאריך 12/05/2014 17:00 19:30
מיקום הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים