כנס


תאריך 13/01/2014 09:30 - 15/01/2014 16:45
מיקום בניין פלדמן (301), חדר האירועים וייספלד